Διευθυντής
Σκαλτσάς Γεώργιος, Κοινωνικών Επιστημών
Υποδιευθυντές
Υποδιευθυντής  Υποδιευθυντής
Ζίχναλη Μαρία, Αγγλικής Φιλολογίας Κουκίδης Κωνσταντίνος, Πληροφορικής

 

 

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.