Διευθύντρια
 Παπαδημητρίου Χριστίνα, Φιλόλογος
Υποδιευθυντές
1ος Υποδιευθυντής 2ος Υποδιευθυντής
Καπρινιώτης Νικόλαος, Μαθηματικός Καφετζή Βασιλική, Αγγλικής Φιλολογίας

 

 

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.