Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

των μαθητών/τριών του 4ου Γυμνασίου Σερρών

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας θα μπορούν να ενημερώνονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες για θέματα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά κατά τις ώρες 10:30 – 11:30 π.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

                                                     Σέρρες, 22-09-2017

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.