Επίσκεψη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ

Στις 2 Φεβρουαρίου, η Β’ τάξη του σχολείου μας επισκέφτηκε το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & το Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, το σημαντικότερο τεχνολογικό μουσείο στην Ελλάδα.

Αρχικά οι μαθητές μας περιηγηθήκαν στο Τεχνοπάρκο, που είναι ένας χώρος διάδρασης. Συμμετείχαν ενεργά, μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας.

Στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολούθησαν δύο φυσικούς να εκτελούν μια σειρά πειραμάτων επίδειξης, τα οποία σχετίζονται με το νερό και τον αέρα. Μέσα από τα πειράματα, τις εξηγήσεις και τις πληροφορίες που τους δόθηκαν, προσέγγισαν φυσικά φαινόμενα, καθώς και επιστημονικές έννοιες.

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.