θεατρική παράσταση <<Μοσκώβ Σελήμ>> στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Την  Πέμπτη  14  Νοεμβρίου  η  Β’  τάξη  του  Σχολείου  μας  παρακολούθησε  τη   Η  παράσταση  ήταν  βασισμένη  στο  ομώνυμο  λογοτεχνικό  έργο  του  Γ.Βιζυηνού,  αλλά  με  μια  σκηνοθετική  προσέγγιση  που  να  ελκύει  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών, διατηρώντας  ωστόσο  τα  μηνύματα  του  κειμένου. Τα  περισσότερα  παιδιά  έκριναν  την  παράσταση  ως  ενδιαφέρουσα.

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.