ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 1ο ΤΗΛ.:   023210 35141        και      2ο   ΤΗΛ.:   023210 35461

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.