Έκθεση εργασιών που υλοποιήθηκαν στο μάθημα των καλλιτεχνικών 2020 – 2021

01 Έκθεση εργασιών που υλοποιήθηκαν στο μάθημα των καλλιτεχνικών 01 Έκθεση εργασιών που υλοποιήθηκαν στο μάθημα των καλλιτεχνικών Β Γυμνασίου Νούφαρα (5) Β Γυμνασίου Νούφαρα (5) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (4) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (4) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (3) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (3) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (1) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (1) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (5) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (5) Β Γυμνασίου Νούφαρα (6) Β Γυμνασίου Νούφαρα (6) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (2) Β Γυμνασίου Προοπτικό δωμάτιο (2) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (2) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (2) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (3) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (3) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (1) Β Γυμνασίου Το λουλούδι της ζωής (1) Γ Γυμνασίου Op Art (1) Γ Γυμνασίου Op Art (1) Γ Γυμνασίου Op Art (4) Γ Γυμνασίου Op Art (4) Γ Γυμνασίου Op Art (2) Γ Γυμνασίου Op Art (2) Γ Γυμνασίου Op Art (5) Γ Γυμνασίου Op Art (5) Γ Γυμνασίου Αφίσα (3) Γ Γυμνασίου Αφίσα (3) Γ Γυμνασίου Αφίσα (2) Γ Γυμνασίου Αφίσα (2) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (2) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (2) Γ Γυμνασίου Αφίσα (1) Γ Γυμνασίου Αφίσα (1) Γ Γυμνασίου Op Art (3) Γ Γυμνασίου Op Art (3) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (1) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (1) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (3) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (3) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (5) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (5) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (3) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (3) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (4) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (4) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (1) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (1) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (4) Γ Γυμνασίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (4) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (2) Γ Γυμνασίου Πορτρέτο από φωτογραφία (2) Α Γυμνασίου 4 Εποχές (1) Α Γυμνασίου 4 Εποχές (1) Α Γυμνασίου 4 Εποχές (2) Α Γυμνασίου 4 Εποχές (2) ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ M.C.ESCHER ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ M.C.ESCHER Α Γυμνασίου Οδύσσεια (2) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (2) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (3) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (3) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (1) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (1) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (1) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (1) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (5) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (5) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (4) Α Γυμνασίου Οδύσσεια (4) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (3) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (3) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (2) Β Γυμνασίου Ελεύθερο Σχέδιο (2) Α Γυμνασίου Χαρακτική (2) Α Γυμνασίου Χαρακτική (2) Α Γυμνασίου Χαρακτική (1) Α Γυμνασίου Χαρακτική (1) Β Γυμνασίου Νούφαρα (2) Β Γυμνασίου Νούφαρα (2) Β Γυμνασίου Νούφαρα (1) Β Γυμνασίου Νούφαρα (1) Β Γυμνασίου Νούφαρα (4) Β Γυμνασίου Νούφαρα (4) Β Γυμνασίου Νούφαρα (3) Β Γυμνασίου Νούφαρα (3)
Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.