ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2021-2022

Ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα,
μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Καταβάστε το Αρχείο (PDF, Unknown)

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.