ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Στις  24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην οποία συμμετείχαν οι μαθητές του Β4  με υπεύθυνη      καθηγήτρια την κυρία  Κόνιαρη Ελευθερία.  Αρχικά οι μαθητές  παρακολούθησαν το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες –Από τις βούλες στις IPs »Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν για τη γραφή στο Βυζάντιο, το σύστημα οργάνωσης της διοικητικής και εκκλησιαστικής  γραφειοκρατίας ,το σύστημα διανομής και διακίνησης εγγράφων,  την κατασκευή και τη χρήση των μολυβδόβουλων καθώς και για τη διασφάλιση του απόρρητου και της γνησιότητας των εγγράφων .Στη  συνέχεια , αφού οι μαθητές έφτιαξαν τα δικά τους μολυβδόβουλα, ακολούθησε περιήγηση με ξεναγό στο Βυζαντινό Μουσείο. Τέλος κατά την επιστροφή έγινε στάση για φαγητό.

 

     

 

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.