Το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων το οποίο αναδείχθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2021  εκπροσωπείται από τις:

Πρόεδρο:   Κωνσταντινίδου Όλγα       

Αντιπρόεδρο: Κωνσταντινίδου  Κυριακή 

Ταμία: Αλεξιάδου Ευθυμία

Γραμματέα: Μπαλτζίδου Βικτώρια

Μέλος: Καλένδραλη Κωνσταντίνα

Μέλος: Παρούση Ελένη

Μέλος: Δεράνη Φυλίτσα

Αναπληρωματικό Μέλος : Καζάκου Ειρήνη

Αναπληρωματικό Μέλος: Ζαχαρία Κωνσταντίνα

Αναπληρωματικό Μέλος: Κυμπάρη

Ελεγκτική Επιτροπή

Ηλία Ελένη

Βακούφη Ελευθερία

Μπακάλη Ουρανία

Επιστροφή

4 Γυμνάσιο Σερρών : Welcome !

Authorize

Χαμένο συνθηματικό

Εγγραφή

Please contact the administrator.