Κατηγορία: Μακεδονικός αγώνας

0

Εκδήλωση Μακεδονικού αγώνα

Απόσπασμα από την ομιλία που εκφωνήθηκε: […] « Σήμερα τιμάμε την Μνήμη του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1908 που  οδήγησε στην απελευθέρωση της Μακεδονίας  στους Βαλκανικούς πολέμους στα 1912-13.  Τούτη την εποχή, 120 χρόνια πριν, όλα...