Πρόγραμμα εξετάσεων και Υποχρεώσεις των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

  • Η γραπτή εξέταση των μαθητώ/τριών διαρκεί δύο 2 ώρες εκτός από τα μάθηματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, τα οποία εξετάζονται μαζί και η εξέτασή τους διαρκεί τρεις (3) ώρες.
  • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στις εξετάσεις.
  • Οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διορθωτικό (bianco). Για τον έλεγχο  υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
  • Αν ο/η μαθητής/τρια φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέταση και με αιτιολογημένη απόφαση το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον βαθμό ένα (01).  ( Άρθρο 7, Π.Δ. 126/2016

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...