Κατηγορία: Διεύθυνση του σχολείου

0

Διεύθυνση του σχολείου 2022 – 2023

Αν. Διευθυντής Σκαλτσάς Γεώργιος, Κοινωνικών Επιστημών Υποδιευθυντές Υποδιευθύντρια Υποδιευθυντής Ζίχναλη Μαρία, Αγγλικής Φιλολογίας Κουκίδης Κωνσταντίνος, Πληροφορικής