Κατηγορία: Ενισχυτική διδασκαλία

0

Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την έναρξη του προγράμματος Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024. Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα...

Ενισχυτική Διδασκαλία & Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων

Aγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Σας ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργήσει το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας το οποίο περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά,...

Ενισχυτική Διδασκαλία (2019 – 2020)

Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2019-2020» Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3588 Β΄/26-09-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς...

Ενισχυτική διδασκαλία (2018 – 2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την 164700/Δ2/03-10-2018 Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2018-2019 πρόκειται να λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για μαθητές/τριες του Γυμνασίου. Ενισχυτική διδασκαλία θα προσφέρεται για τα παρακάτω μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,...

0

Ενισχυτική διδασκαλία (2017 – 2018)

Ανακοίνωση Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριων, που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση στη Γραμματεία του 4ου Γυμνασίου έως την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017. Αίτηση – δήλωση στον παρακάτω...