Ετικέτα: Απουσίες

0

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών

 Δικαιολογημένες και Αδικαιολόγητες απουσίες   Δικαιολογημένες Αδικαιολόγητες      Σύνολο Γυμνάσια :             50 64   114 Ερωτήσεις / απαντήσεις για απουσίες σε Ημερήσιο Γυμνάσιο: Πώς υπολογίζονται οι απουσίες; Κάθε ημέρα απουσίας από το σχολείο σημαίνει και...

0

Δικαιολόγηση απουσιών

Π.Δ. 104/1979Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. 485/83)Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης...