Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις Γυμνασίων 2022

 • Τα μαθήματα στα Γυμνάσια θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου.
 • Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου.
 • Τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις είναι:
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
 • Μαθηματικά,
 • Φυσική,
 • Ιστορία,
 • Αγγλικά
 • Βιολογία.
 • Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...