Ετικέτα: ΔΙΠΑΕ

0

Διδακτική επίσκεψη στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.  ΣΕΡΡΩΝ

Το   Σχολείο  μας  στις  14/12/2023, ημέρα  Πέμπτη, πραγματοποίησε  διδακτική  επίσκεψη  στο  ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Σερρών, στο  πλαίσιο  του  Σχεδίου  Δράσης  του  Άξονα  εσωτερικής  αξιολόγησης  σχολικής  μονάδας  «Σχολική  διαρροή – Φοίτηση» (επαγγελματικός  προσανατολισμός). Στη  Δράση  συμμετείχαν  οι ...