Ίδρυση εκπαιδευτικού ομίλου

Το σχολείο μας συνεχίζοντας τον θεσμό της Λέσχης Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής , που λειτούργησε με επιτυχία για αρκετά χρόνια, ιδρύει για το σχολικό έτος 2022-2023 εκπαιδευτικό όμιλο με θέμα τη Λογοτεχνία, τη φιλαναγνωσία και τη δημιουργική γραφή. Ανταποκρινόμενο , μάλιστα, στην εκδήλωση πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από τους μαθητές  να ενταχθούν στην αντίστοιχη ομάδα, αποφασίζει τη σύσταση δύο λογοτεχνικών ομίλων με υπεύθυνες τις φιλολόγους  Ε. Μούσα και Δ. Ντινίδου αντίστοιχα.

Εκπαιδευτικοί- παιδαγωγικοί  στόχοι

Ο λογοτεχνικός όμιλος επιδιώκει να μυήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους μαθητές στη Λογοτεχνία και να διευρύνει την αισθητική απόλαυση που αυτή προσφέρει. Μέσα από την εξοικείωση των μαθητών με ποιητικά και πεζά κείμενα αναμένεται ο εμπλουτισμός της σκέψης τους και η  πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. Με την αύξηση της φιλαναγνωσίας, άλλωστε ,περιορίζεται αισθητά ο κίνδυνος του «ψηφιακού εθισμού» , καθώς προβάλλονται νέοι δρόμοι προσωπικής ανάπτυξης.

Αναλυτικό πρόγραμμα-χρονοδιάγραμμα

Οι όμιλοι απευθύνονται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου όλων των τμημάτων.

Η βασική δομή του προγράμματος λειτουργίας τους σχεδιαγραμματικά είναι η παρακάτω:

Α. Ψηλαφίσματα στη Νεοελληνική Ποίηση

Β. Ψηλαφίσματα στο Νεοελληνικό Διήγημα

Γ. Προσέγγιση Μυθιστορήματος

Δ. Προσωπική έκφραση

Σε όλη τη διάρκεια του έτους με συναντήσεις στο σχολείο σε καθορισμένο εξωδιδακτικό χρόνο αλλά και με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση(συνολικά 2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα) προσεγγίζουμε έργα Ελλήνων λογοτεχνών με κίνητρο την έμπνευση και τη δημιουργική έκφραση.

Επίσης, επιδιώκουμε  τη στενή συνεργασία με έναν τουλάχιστον συγγραφέα μυθιστορήματος που θα μελετηθεί , ώστε οι μαθητές να βιώσουν την εμπειρία πιο ουσιαστικά. Προγραμματίζεται και η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη , το οποίο σχετίζεται με το μυθιστόρημα που θα αναλυθεί  στους κόλπους των ομίλων.

Προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός συλλογικού έργου με τη συμμετοχή ατομικών έργων προσανατολισμένων στην προβολή σημαντικών αξιών της ζωής. Το σύνολο των μαθητικών εργασιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου δημιουργώντας μια βασική παρακαταθήκη υλικού.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...