Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Γυμνασίου Σχολ. Έτος 2020-2021

 Καλούνται οι γονείς των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του 4ου Γυμνασίου Σερρών για το σχ. έτος 2020-2021  να προσέλθουν στο σχολείο την Τρίτη, 30-6-2020 από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Για την εγγραφή θα πρέπει να γίνει συμπλήρωση της  υπεύθυνης δήλωσης από τη σελίδα 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Επιλέξτε την υπεύθυνη δήλωση  με ελεύθερο κείμενο και στο πλαίσιο κειμένου που θα εμφανιστεί αντιγράψτε και επικολλήστε τα  παρακάτω, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται:

—————————————————————————————————————-

α) Είμαι ο νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας:…………………………………………………

(ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας) που θα φοιτήσει στην Α΄τάξη του 4ου Γυμνασίου Σερρών.

β) Αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της ανωτέρω μαθητή/τριας:

  • στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(mail)……………………………………………….
  • στο κινητό τηλέφωνο…………………………………………………………

γ) Επιτρέπω για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του/της στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών, την ανάρτηση στο σχολικό ιστοχώρο, με σκοπό την παρουσίαση και ανάδειξη του σχολείου, φωτογραφιών ή ταινιών των σχολικών εκδηλώσεων στις οποίες παρουσιάζεται ο/η μαθητής/τρια, με την προϋπόθεση ότι δε θίγονται προσωπικά δεδομένα, όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, οι επιδόσεις στο σχολείο, (κ.ά.) σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

δ) Επιτρέπω τη συμμετοχή του/της παραπάνω μαθητή/τριας στους περιπάτους του σχολείου που θα γίνονται με μισθωμένα λεωφορεία της αστικής συγκοινωνίας Σερρών.

—————————————————————————————————————

  • Αφού εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση, μπορείτε να προσέρχεστε στο Σχολείο μας στις 30-06-2020 από τις 08:30 π.μ. έως τις 13.30 μ.μ. για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
  • Θα πρέπει όλοι οι γονείς- κηδεμόνες κατά την προσέλευσή στο σχολείο να έχετε μαζί σας τις αστυνομικές ταυτότητές σας.
  • Να φροντίσετε για την οικονομική συνδρομή στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
  • Προσοχή! Οι ημερομηνίες και οι ώρες θα τηρηθούν αυστηρά. Για την αποφυγή συνωστισμού και την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας λόγω COVID-19, θα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι δύο γονέων ταυτόχρονα στο εσωτερικό του σχολείου. 

          Από τη  Δ/νση του 4ου Γυμνασίου

Ίσως σας ενδιαφέρουν…