Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο

Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών και μαθητριών της  Γ΄ τάξης σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο, στις 11 και 12 Απριλίου 2022  το 4ο Γυμνάσιο  διοργάνωσε  ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικοί από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σερρών έκαναν τις σχετικές με το παραπάνω θέμα παρουσιάσεις  και προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών.  Επακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για την προστασία των μαθητών/τριών  από τη διάδοση του κορωνοϊού  covid-19.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…