Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με τους διδάσκοντες του σχολείου μας και η ενημέρωσή τους όσον αφορά την πρόοδο των μαθητών/τριών κατά το σχολικό έτος 2022-23 θα γίνεται δια ζώσης στο χώρο του γραφείου των καθηγητών/τριών του σχολείου και τις ώρες 09.30π.μ.-12.00μ.μ. σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα θα ενημερώνονται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών-τριών της Α΄ τάξης.
2. Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα ενημερώνονται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β΄ και Γ΄ τάξης.
Β. ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διασπορά του COVID-19 ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα όπως καθορίστηκαν με την υπ’αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4695/07-09-2022). Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό, μαθητές/τριες που νόσησαν θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ’οίκον απομόνωση για πέντε ημέρες και στη συνέχεια κι αφού δεν έχουν συμπτώματα να επανέλθουν στο σχολείο χρησιμοποιώντας για πέντε ημέρες μάσκα υψηλής προστασίας. Επίσης, εκπαιδευτικοί, λοιπό προσωπικό, μαθητές/τριες που αποτελούν Στενές Επαφές θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο χρησιμοποιώντας για πέντε ημέρες μάσκα υψηλής προστασίας.
Γ. ΚΑΠΝΙΣΜΑ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΦΘΟΡΕΣ/ΖΗΜΙΕΣ
Στους χώρους του σχολείου απαγορεύονται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ οι οποιεσδήποτε σκόπιμες φθορές και καταστροφές στο χώρο του σχολείου θα επιβαρύνουν οικονομικά αυτούς που τις προκάλεσαν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...