Προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του 4ου Γυμνασίου Σερρών οφείλουν να προσκομίσουν τα Ατομικά Δελτία Υγείας το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η μη προσκόμιση του συνεπάγεται τη μη συμμετοχή του μαθητή-τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...