Κατηγορία: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

0

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (2023 – 2024)

Ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα,μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (2021 – 2022)

Ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται απρόσκοπτα,μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας (2020 – 2021)

Ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»περιλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που …