Το 4ο Γυμνάσιο “Πράσινο Σχολείο”

Τη σχολική χρονιά 2021-22 το 4ο Γυμνάσιο έχει επιλέξει να αναπτύξει διαθεματικές και διεπιστημονικές δραστηριότητες, με την σύμπραξη εκπαιδευτικών διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων και τη συμμετοχή μαθητών/τριών όλων των τάξεων του σχολείου που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Η προσπάθεια της μεταμόρφωσης του 4ου Γυμνασίου Σερρών σε «πράσινο σχολείο» ξεκίνησε εδώ και χρόνια και υπήρξε αποτέλεσμα συνειδητής, συνεχούς και συλλογικής προσπάθειας.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…