Το 4ο Γυμνάσιο στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκη Σερρών.

Την  Παρασκευή  28/2  το  τμήμα   Α4  του  4ου  Γυμνασίου  συμμετείχε  στο  πρόγραμμα  φιλαναγνωσίας  της  Δημόσιας  Κεντρικής  Βιβλιοθήκη  Σερρών. Οι  μαθητές  μέσω  αυτής  της  βιωματικής  δράσης  κατανόησαν  ότι  το  μέτρο, η  λογική  και  η  ηθική, αρχές  της  αριστοτελικής  φιλοσοφίας, πρέπει  να  διέπουν  τη  χρήση  αλλά  και  τη  λειτουργία  του  διαδικτύου. Το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  ήταν  έκδηλο  και  δήλωσαν  πολύ  ικανοποιημένοι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...